Aanhoudende lichamelijke klachten

Bij aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) kan je denken aan klachten als vermoeidheid en pijn, klachten die maar aanhouden en niet weg lijken te gaan. Vaak is er geen duidelijke medische oorzaak vindbaar voor deze klachten, maar dat neemt niet weg dat je de klachten ervaart en er mogelijk door beperkt wordt in je dagelijks leven. Bij Trinn begrijpen we dat jouw pijn serieus is en dat een holistische benadering, rekening houdend met de omgeving, lichaam én geest, cruciaal is voor jouw welzijn.

Wat is ALK?

Wanneer we spreken over aanhoudende lichamelijke klachten, ALK, dan hebben we het over klachten die langer dan 6 maanden aanwezig zijn. Voorbeelden zijn klachten als vermoeidheid, doofheid of uitval in delen van je lichaam, buikpijn, hoofdpijn, nekklachten, gewrichtspijn, cognitieve problemen, duizeligheid en blijvende spierpijn. Fibromyalgie, chronisch vermoeidheidsyndroom (CVS), functionele neurologische stoornis (FNS) en prikkelbare darmsyndroom vallen ook onder deze parapluterm ALK.

Een kenmerk bij deze klachten is dat er geen medische oorzaak vastgesteld kan worden. Dit maakt dat een reguliere behandeling, bijvoorbeeld met medicatie of een operatie, meestal niet of onvoldoende helpt. Vaak ligt de verklaring voor de klachten in een breder perspectief, een samenspel tussen biologische, psychologische en sociale factoren.

ALK of SOLK?

Sinds 2021 wordt de term Aanhoudende Lichamelijke Klachten gebruikt voor wat daarvoor Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten, afgekort SOLK, werd genoemd. De reden voor de verandering was de overmatige focus op bijvoorbeeld je emoties en de stress in de omgeving (psychosociale factoren). Patiënten gaven aan dat er daardoor minder aandacht was voor de fysieke kant van de klachten.

“SOLK gaat over wat het niet is en ALK gaat over wat het wél is.”

bron: ZonMW

Wat kan je eraan doen?

Het begrijpen en behandelen van aanhoudende klachten kan ingewikkeld zijn, omdat het een combinatie kan zijn van verschillende factoren. Mensen ervaren echte fysieke symptomen, welke worden beïnvloed door psychologische factoren zoals stress, angst of depressie, evenals door sociale omstandigheden zoals werk- of relatieproblemen. Bij Trinn bieden we een multidisciplinaire aanpak waarbij we met een team van psychologen en bewegingsdeskundigen/re-integratiespecialisten samenwerken om te kijken hoe je je kwaliteit van leven kan verbeteren.