Langdurige klachten na COVID

Sinds de Corona pandemie zijn langdurige klachten na COVID een veelgehoord probleem. Na een corona besmetting dacht je weer te herstellen maar de klachten blijven bestaan. De klachten kunnen soms weken- of maandenlang aanhouden, dit wordt post-COVID (voorheen long-COVID) genoemd.

Veelgehoorde klachten bij post-COVID en hun gevolg

Je kunt fysieke klachten ervaren als kortademigheid, verzuring van de spieren en vermoeidheid. Maar ook mentale klachten als vergeetachtigheid, concentratieproblemen en hersenmist zijn veelgehoorde klachten. Post-COVID heeft niet alleen effect op je gezondheid, maar ook gevolgen voor je dagelijks leven. Dingen die voorheen als vanzelfsprekend voor je waren, zoals bijvoorbeeld werken, sporten en een sociaal leven, kosten je nu veel moeite of gaan niet meer. Je kunt in een isolement raken en er kan onbegrip vanuit je omgeving zijn.

Overbelasting of onderbelasting bij post-COVID

Het gevaar bij post-COVID klachten is dat je te snel weer wilt opbouwen in je activiteiten om vervolgens een terugval te ervaren. Dit kan demotiverend werken en voor teleurstelling zorgen. Loop je vast in jouw herstel of in de opbouw van activiteiten in je werk of privéleven? Wij helpen jou hierbij.

“Wat je vandaag doet, kan al je morgens beter maken.” – Ralph Marston

Onze ervaring met post-COVID

In de afgelopen jaren hebben we ons traject steeds meer op maat kunnen maken voor mensen die post-COVID klachten hebben. We hebben ervaren dat het contact met lotgenoten erg waardevol is, her- en erkenning zijn belangrijk voor het herstel. Daarnaast passen we de ‘pacing’ methode toe bij het opbouwen van activiteiten, volgens het standpunt van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten (KNGF). Pacing is het besparen van energie door activiteiten kort te houden en vaak te rusten (WCPT, 2021). Het aanbrengen van structuur en het doseren van activiteiten kunnen ondersteunend werken bij het herstel.

Wat Trinn voor je kan doen

Er is nog veel onbekend over de behandeling van post-COVID klachten. Onderzoeken laten wel veelbelovende resultaten zien bij een interdisciplinaire aanpak. We volgen bij Trinn onder andere de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), brengen de belastbaarheid in kaart en kijken naar persoons-, ziekte-, privé- en werkgebonden factoren die meespelen in het belemmeren of ondersteunen van herstel.

Deel deze pagina:

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?