Voor verwijzers

Heeft een werknemer al langere tijd klachten of steeds terugkerende klachten? Trinn helpt bij preventie, revalidatie en re-integratie.

Trinn: de juiste stap voor uw cliënt

Bij Trinn zijn we gespecialiseerd in het behandelen van mensen met aanhoudende klachten, zowel fysiek als mentaal, om weer te functioneren in werk en privé. Voor reeds verzuimende werknemers bieden we een intensief traject aan van 12 weken. Voor werknemers die dreigen te verzuimen of zeer kortdurend verzuimen bieden we een preventief programma aan, van 6 weken. De ervaring van team Trinn in deze begeleiding komt voort uit onze eerdere samenwerking als team Winnock Zorg Groningen.

De trajecten die wij aanbieden worden gefinancierd door de werkgever. Na uw aanmelding nemen wij binnen twee werkdagen contact op met de werknemer om een vrijblijvend kennismakingsgesprek te plannen en nemen we contact op met zijn/haar werkgever.

Door goede samenwerking de beste zorg voor uw cliënt

Trinn helpt!

Wij kijken verder dan de klachten en de mogelijke oorzaken. Tijdens het traject hebben we onder meer aandacht voor bewustwording, zingeving en regie nemen. Ook onderzoeken we wat werk betekent voor de cliënt en op welke manier daar het beste vorm en inhoud aan gegeven kan worden. Ons doel is duurzame gedragsverandering en het versterken van de eigen regie waardoor cliënten beter in hun vel zitten, beter met hun klachten om kunnen gaan en in de toekomst in staat zijn om een terugval of tegenslag zelf op te vangen.

We werken met de principes van cognitieve gedragstherapie in combinatie met graded activity training. In het traject hebben we aandacht voor verschillende aspecten: het fysieke, mentale, sociale, werk en zingevingsaspect. Door meerdere levensdomeinen te integreren in het behandeltraject, en deze zowel in groepsverband als individuele begeleiding aan te bieden, blijkt de gedragsverandering die nodig is niet alleen sneller op te treden, maar kent deze ook een duurzamer karakter.

Deel deze pagina:

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Na een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek ziet het traject er als volgt uit;

Een intakegesprek bestaande uit:

Telefonische terugkoppeling naar verwijzer en cliënt

Een interventie advies

Een intensief programma van 12 weken, met daarbij 3 individuele gesprekken, 3 gesprekken met een direct betrokkene van de cliënt erbij zoals bijvoorbeeld de partner en volledig geïntegreerde re-integratiebegeleiding.

een preventief programma van 6 weken met optioneel een driegesprek met de werkgever.

Tijdens het traject:

Maakt de medewerker een werkhervattingsplan.

Wordt de werkhervatting na 4 weken gestart. 

Volgt indien nodig een nazorgtraject van maximaal 6 maanden.