Voor werkgevers

Heeft uw werknemer last van fysieke en/of mentale klachten? Verzuimt uw werknemer al enige tijd of dreigt deze uit te vallen? Trinn helpt graag!

Uw werknemer weer fit en vitaal aan het werk

Wij zijn een team van gedreven zorgprofessionals die geloven dat bij ieder mens herstel-belemmerende patronen doorbroken kunnen worden. Dit doen wij door met tijd en aandacht, maar ook met voldoende sturing op eigen regie en een nauwe samenwerking met naasten en u als werkgever, de cliënt te begeleiden. De ervaring die het team van Trinn heeft in de behandeling en (re-integratie) begeleiding van werknemers, is opgedaan tijdens onze samenwerking als voormalig team Winnock Groningen.

Unieke aanpak

De huidige zorgmarkt heeft doorgaans een klachtgerichte aanpak, die veelal gericht is op korte termijn herstel. Uniek in onze aanpak is dat wij ons richten op het duurzaam veranderen van herstel-belemmerend gedrag bij een werknemer. Onze ervaring is dat dit op de lange termijn leidt tot succesvollere re-integratie, hogere inzetbaarheid op het werk en minder gebruik van andere zorg en medicatie.

Bij Trinn richten we ons op zowel preventie van klachten en verzuim als revalidatie en re-integratie bij langdurige klachten. We bieden multidisciplinaire trajecten aan door middel van groepsinterventies op maat, in combinatie met individuele begeleiding. We volgen werknemers niet alleen in de fase van bewustwording, maar ook in de implementatie van het nieuwe gedrag. Om dit duurzaam te maken hebben we tijdens het traject veel aandacht voor verschillende leefgebieden zoals sociaal maatschappelijke participatie, lichaamsfuncties en zingeving. Daarnaast ondersteunen wij bij de re-integratie terug naar werk. Gedurende het gehele traject is er nauw contact met u als werkgever en met de bedrijfsarts.

Deel deze pagina:

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Verzuimbegeleiding/ziekteverzuim:

Wij ondersteunen uw zieke werknemer tijdens zijn verzuim en bieden intensieve begeleiding aan bij het re-integratietraject. Als werkgever wordt u vanaf dag één nauw betrokken bij het traject van uw werknemer middels gesprekken en bent u van harte welkom bij ons op locatie.

Re-integratie

Wij coachen werknemers bij hun re-integratie. In het traject worden werknemers begeleid bij het maken van een werkhervattingsplan, welke na drie-vier weken middels een driegesprek met u wordt besproken. In de meeste gevallen zal de re-integratie geleidelijk plaatsvinden vanaf week 4 van het traject.

Wet verbetering poortwachter

Als werkgever heeft u samen met uw werknemer de plicht om u in te spannen voor het herstel en de re-integratie van uw werkgever, ook wel de Wet verbetering poortwachter (WvP). Wanneer u uw werknemer een traject aanbiedt bij Trinn voldoet u ook meteen aan de WvP.