Medewerkers gezond, vitaal en duurzaam aan het werk? TRINN helpt!

Heeft uw werknemer last van fysieke en/of mentale klachten? Verzuimt uw werknemer al enige tijd of dreigt deze uit te vallen? Het TRINN team helpt werkgevers en medewerkers een stapje verder. 

Uw werknemer weer fit en vitaal aan het werk

Fijne doelgerichte stappen 

Onze nieuwe standaard verslaat het reguliere traject met vlag en wimpel. Met het ‘alles onder een dak’-principe krijgen medewerkers een intensief traject waarbij de omgeving ook betrokken is en deel uitmaakt.   

Met multidisciplinaire trajecten voorkom je klachten, revalideer en re-integreer je mensen met klachten weer effectief en efficiënt. Niet binnen de reguliere 13 tot 18 maanden, maar in de meeste gevallen binnen 6 tot 12 weken.
Dit intensieve traject biedt handvaten op fysiek, mentaal, sociaal, werk- en zingevingsaspect. Zorg voor een effectief totaal traject voor een snellere doorloop en duidelijk resultaat. 

 

Wat maakt het verschil?  

Vandaag de dag ervaren zo’n 1,6 miljoen mensen burn-out klachten. Landelijk wordt zo’n 3% van het verzuim bepaald door werkgerelateerde stress en burn-out gerelateerde klachten. Reguliere trajecten voor deze burn-out klachten hebben een doorlooptijd van 13 tot 18 maanden. 

Bij TRINN zetten we dat stapje extra. In 12 weken en met 62 contacturen zet je in op ‘de regie terug nemen’. Voor de medewerker en werkgever wel zo fijn. Laat mensen (her)ontdekken wat hun potentieel is en zet dat om naar een gezond, vitaal en fijn functioneren.

 

De kracht van TRINN 

Het resultaat waar wij naar streven is een gezond, vitaal en fijn leven. Laat mensen ontdekken wat hun krachten en mogelijkheden zijn. Wij, van TRINN, zijn ervan overtuigd dat iedereen, ondanks de ervaren klachten, in staat is om toe te werken naar herstel, plezier en een betekenisvol leven. Hoe sneller iemand daarachter komt, hoe fijner het is. Magische momenten creëren noemen wij dat. Dat ‘aha’ moment en blije gezicht als iemand zijn of haar route naar resultaat weer weet te vinden.  

Gedrag versus klacht 

Het team van TRINN richt zich op meer dan alleen de klacht. De focus ligt bij ons op een gedragsmatige aanpak in plaats van een klachtgerichte aanpak. De vraag is; hoe kan ik anders omgaan met de problemen waar ik tegen aan loop? In intensieve korte trajecten werken we samen met verschillende disciplines. Daarbij kunnen alle betrokkenen om een cliënt heen handvaten krijgen met het nemen van de volgende stap.

Veilig staat voorop 

We zorgen voor een veilige omgeving om met nieuw gedrag te experimenteren. Binnen een traject is aandacht voor verschillende deelgebieden. Denk aan onder andere lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, zingeving en meer. Ieder intensief traject is kort en gaat in op hoe mensen de regie weer terug in handen nemen. 
Tijdens elk traject ondersteunen we bij de re-integratie en ben je direct betrokken als werkgever. 

Deel deze pagina:

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Verzuimbegeleiding/ziekteverzuim:

Wij ondersteunen uw zieke werknemer tijdens zijn verzuim en bieden intensieve begeleiding aan bij het re-integratietraject. Als werkgever wordt u vanaf dag één nauw betrokken bij het traject van uw werknemer middels gesprekken en bent u van harte welkom bij ons op locatie.

Re-integratie

Wij coachen werknemers bij hun re-integratie. In het traject worden werknemers begeleid bij het maken van een werkhervattingsplan, welke na drie-vier weken middels een driegesprek met u wordt besproken. In de meeste gevallen zal de re-integratie geleidelijk plaatsvinden vanaf week 4 van het traject.

Wet verbetering poortwachter

Als werkgever heeft u samen met uw werknemer de plicht om u in te spannen voor het herstel en de re-integratie van uw werkgever, ook wel de Wet verbetering poortwachter (WvP). Wanneer u uw werknemer een traject aanbiedt bij Trinn voldoet u ook meteen aan de WvP.