Somberheidsklachten en depressie

Somberheidsklachten en depressie

Bij Trinn zien we regelmatig mensen met klachten van somberheid, lusteloosheid, leegte en het idee geen perspectief meer te hebben in dit leven. Deze gedachten en gevoelens kunnen zo overweldigend zijn dat mensen volledig tot stilstand kunnen komen, de deur niet meer uitgaan, in bed blijven liggen en (mede hierdoor) nog meer negatieve gedachten en gevoelens ervaren. Bij de meeste cliënten die we zien voor intake is er sprake van een situationele depressie. Een situationele depressie, ook bekend als aanpassingsstoornis met depressieve stemming, is een subtype van een depressieve stoornis die wordt gekenmerkt door depressieve symptomen die ontstaan als reactie op een specifieke stressvolle gebeurtenis of situatie. In tegenstelling tot een klinische depressie, die langer kan duren en zonder duidelijke aanleiding kan optreden, is een situationele depressie gerelateerd aan een identificeerbare stressor. Hier zijn enkele kenmerken en aspecten van situationele depressie:
  • Stressor: Een situationele depressie ontstaat als gevolg van een stressvolle gebeurtenis of verandering in iemands leven. Dit kan onder meer betrekking hebben op het verlies van een baan, relatieproblemen, de dood van een geliefde, verhuizing, financiële problemen, of een ernstig gezondheidsprobleem.
  • Tijdsduur: De symptomen van situationele depressie beginnen meestal binnen drie maanden na de stressvolle gebeurtenis en duren niet langer dan zes maanden nadat de stressor is verdwenen. Als de depressieve symptomen langer aanhouden of ernstiger worden, kan de diagnose mogelijk veranderen.
  • Symptomen: De symptomen van een situationele depressie zijn vergelijkbaar met die van een klinische depressie en kunnen bestaan uit aanhoudende somberheid, verlies van interesse of plezier in activiteiten, slaapproblemen, vermoeidheid, concentratieproblemen, veranderingen in eetlust en gevoelens van waardeloosheid of schuld.
  Bij de intake wordt aan de hand van een gesprek met onder andere de (gz-)psycholoog gekeken of er sprake is van een klinische depressie. Wanneer Trinn niet de juiste plek voor de behandeling van jouw klachten lijkt, overleggen we met jou en eventueel je huisarts over een alternatieve behandeling dan wel behandelplek. In het traject kijken we naar de diepere betekenis van de somberheidsklachten in jouw leven. Wanneer zijn de klachten ontstaan en welke factoren hebben daar invloed op gehad? Daarnaast leren we je omgaan met de situatie die de somberheidsklachten heeft getriggerd, negatieve denkpatronen en gedragspatronen aan te pakken en copingvaardigheden (hoe om te gaan met problemen en emoties) te ontwikkelen. Vervolgens helpen we je bij het (her)ontdekken van je waarden om te leven om omstandigheden/ een toekomst te creëren waar jij gelukkig van wordt. Ben je benieuwd of we iets voor jou kunnen betekenen? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van onze specialisten.  

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?