Fibromyalgie

Wat is Fibromyalgie?

Fibromyalgie is een aandoening die wordt gekenmerkt door langdurige pijn en stijfheid in de spieren en gewrichten, in combinatie met vermoeidheid en slaapstoornissen. Bovendien gaan deze symptomen vaak gepaard met hoofdpijn, maag- en darmproblemen, en gevoeligheid voor temperatuurveranderingen. De term ‘weke delen reuma’ wordt vaak gebruikt omdat de pijn en stijfheid voornamelijk optreden in de spieren en pezen.

Fibromyalgie is een relatief nieuwe aandoening, die pas in de jaren ’80 van de vorige eeuw werd erkend als een aparte ziekte. Ondanks deze erkenning blijven de oorzaken en de behandeling van fibromyalgie grotendeels onduidelijk.

Waarom wordt fibromyalgie vaak onbegrepen?
Een van de grootste problemen bij fibromyalgie is dat de aandoening niet te diagnostiseren is op basis van een afwijking in in je spieren of je bindweefsels. Omdat er geen duidelijke fysieke oorzaak voor de pijn en vermoeidheid gevonden kan worden, wordt het vaak afgedaan als aanstellerij of als een psychische aandoening.

Dit leidt vaak tot onbegrip en frustratie bij patiënten, die zich niet serieus genomen voelen. Daarnaast komt het vaak voor dat de omgeving van een client de klachten maar moeilijk kan begrijpen. Dit kan leiden tot een gevoel van isolement en ook een verergering van de klachten.

Welke factoren dragen bij aan de ernst van de klachten?
Hoewel er nog veel onduidelijkheid is over de oorzaken van fibromyalgie, wordt er steeds meer duidelijk over de factoren die bijdragen aan de ernst van de klachten. Fysieke factoren zoals overbelasting van de spieren, weinig lichaamsbeweging en slaaptekort kunnen de klachten verergeren, maar denk ook aan psychische factoren als stress, angst of depressie.

Fibromyalgie in het dagelijks leven
De impact van fibromyalgie gaat verder dan alleen de fysieke symptomen. De aandoening kan een grote invloed hebben op het mentale welzijn. De voortdurende strijd met pijn, vermoeidheid en de onzekerheid over de toekomst kan leiden tot een somber of angstig gevoel. Het dagelijks functioneren kan enorm worden beïnvloed, waardoor mensen met fibromyalgie soms het gevoel hebben dat ze de regie over hun eigen leven kwijtraken. Het begrijpen van deze psychologische aspecten en hier handvatten voor krijgen is essentieel voor een holistische benadering van fibromyalgie. 

Hoe kan Trinn begeleiden naar herstel en omgaan met de klachten?
Fibromyalgie vereist een holistische benadering, waarbij niet alleen fysieke aspecten maar ook de impact op mentaal welzijn centraal staan, om een effectieve behandeling en ondersteuning te bieden. Deze holistische benadering vind je bij Trinn, door middel van een multidisciplinair programma dat bestaat uit onder andere educatie, graded activity training en cognitieve gedragstherapie.

Door deze componenten samen te nemen begeleiden onze bewegingsdeskundige, (gz)psycholoog en re-integratiespecialist mensen bij omgaan met de klachten, hun participatie en het nemen van eigen regie in hun leven. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?