RSI of KANS

 

RSI/KANS

RSI staat voor Repetitive Strain Injury en in veel gevallen worden de klachten veroorzaakt door herhaalde bewegingen of langdurige statische houdingen of een combinatie van beiden. De klachten manifesteren zich in de handen, polsen, armen, schouders, nek en rug en kan zeer pijnlijk en beperkend zijn.

Tegenwoordig valt de RSI onder KANS (Klachten aan Armen, Nek en Schouders). Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen specifieke KANS en a-specifieke KANS. In de eerste categorie is er een medische diagnose, hierbij kan je denken aan een tenniselleboog of carpaal tunnel syndroom. Bij a-specifieke KANS is er geen duidelijke medische oorzaak vast te stellen wat de klachten veroorzaakt.

Naast de fysieke symptomen zijn er ook vaak mentale componenten verbonden aan (RSI) KANS. Mensen die lijden aan (RSI) KANS kunnen zich bijvoorbeeld gefrustreerd voelen omdat ze niet in staat zijn om hun werk goed te doen, of zich zorgen maken over hun toekomstige werkzaamheden.

Trinn kan helpen bij het begeleiden van zowel de fysieke als mentale aspecten van (RSI) KANS. Fysieke begeleiding kan bestaan uit graded activity training, waarbij de patiënt geleidelijk aan zijn of haar activiteiten opbouwt en zo opnieuw vertrouwen krijgt in het lichaam. Door activiteiten laag in te zetten, maar wel in beweging te blijven krijgt het lichaam de kans te herstellen en kan je eerder een grens leren herkennen.

Daarnaast kan Trinn ook ondersteuning bieden door meer inzicht te krijgen in helpende en niet helpende gedachten ten aanzien van de klachten. Door gedragsexperimenten kan men meer bekend raken met deze gedachten en ongemakkelijke gevoelens en keuzes maken voor de lange termijn.

Tot slot kan Trinn ook helpen bij het bevorderen van participatie, bijvoorbeeld door middel van het opstellen van een participatieplan en het geven van educatie over de klachten. Dit kan helpen om de kans op terugval te verminderen.

In het kort kan Trinn dus helpen bij het begeleiden van zowel de fysieke als mentale aspecten van KANS. Door middel van graded activity training, cognitieve gedragstherapie en ondersteuning bij participatie kan Trinn cliënten helpen om hun klachten te verminderen en weer te gaan doen wat zij willen doen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?