Mentale gezondheid op de werkvloer

Als psycholoog bij Trinn zie ik dagelijks hoe belangrijk mentale gezondheid is. Een gezonde geest draagt niet alleen bij aan het welzijn van je team, maar ook aan de algehele productiviteit en het succes van de organisatie.  

Gezonde werknemers zijn productiever, creatiever en maken minder fouten. Daarnaast kunnen preventieve maatregelen om mentale gezondheid te bevorderen langdurig ziekteverzuim door mentale problemen verminderen. Mentale gezondheid is ook belangrijk voor gezonde en goede relaties met u werknemer en tussen teamleden. Dit bevordert werkplezier en samenwerking! 

Wist je dat het gemiddelde aantal verzuimdagen als gevolg van overspannenheid, burn-out en psychische klachten bijna 57 dagen is? Daarmee is bijna 27% van alle verzuimdagen terug te voeren op mentale klachten (link).  

Wat kan je binnen je organisatie of team doen om mentale gezondheid te bevorderen?  

  • Zorg voor een open cultuur waarbij er plek is voor het spreken over mentale gezondheid. 
  • Regelmatige check-ins: Voer regelmatig gesprekken om problemen vroegtijdig te signaleren. 
  • Geef mogelijkheden tot flexibele uren en thuiswerkopties wanneer dit bijdraagt aan een betere werk-privébalans. 
  • Bied toegang tot hulp en ondersteuning bij mentale gezondheid. 
  • Ondersteun gezonde voeding, lichaamsbeweging en slaap. 
 

Bij Trinn zien we dagelijks de positieve impact van deze benaderingen. Investeer in de mentale gezondheid van je team en oogst de vruchten van een gelukkiger, gezonder en productiever personeelsbestand. 

Voel je vrij om contact op te nemen voor meer informatie over hoe we bij Trinn kunnen helpen bij het bevorderen van mentale gezondheid voor medewerkers!